Monday, April 21, 2008

SMDS Multipurpose Cooperative Logo


2008 Planning SessionDirectors, Officers, Staff, Collectors and Area Coordinators in a Planning Session, Feb. 2008

Misyon at Pananaw

MISYON :

Isang pamayanang (Kristiyano) na pinagbuklod ng pagmamahalan, tinutulungan ang isa’t isa sa pamamagitan ng mga proyektong pangkabuhayan ayon sa pamamaraang kooperatiba. Nangangako ang Kooperatiba na lilikom at gagamitin ang yaman ng pamayanan upang pag-ibayuhin ang antas ng kabuhayan ng kanyang mga kasapi.
PANANAW:
Tayo, bilang matatag at maunlad na SMDS Kooperatiba, ay maipagmamalaki ang serbisyo at benepisyo sa limanlibong kasapi/ kabahagi na nagsasabuhay ng mga prinsipyong maka-Diyos at maka-Pilipino na nagsisilbing pwersa ng pagbabago sa pamayanan.

"Kabalikat": The Coop Newsletter

Who are we?

INTRODUCTION

SMDS Multi-Purpose Cooperative (SMDS Coop for short) is essentially a credit coop covering the Barangays of Loyola and Pansol, Quezon City. SMDS stands for Sta. Maria della Strada, the parish which initially covered both Barangays. The Cooperative focuses on the low income areas of Park 7, Marytown and Daan Tubo in Barangay Loyola; Pansol Proper, Kaingin 1 and Kaingin 2 in Barangay Pansol. The Cooperative was organized initially by 15 cooperators contributing P2,000.00 each. They included the then parish priest, Msgr. Patricio H. Lim, prominent parishioners like Vicente Jayme, Floy Aguenza, Ben Casino, Primitiva Nisperos, Norberto Fortaleza and Norberto Nazareno and the staff members of the parish at that point of time. The Cooperative was registered with the Cooperative Development Authority (CDA) on May 3, 1996 under Republic Act 6938, otherwise known as the new Cooperative Code of the Philippines.

While the cooperative is licensed as a multi-purpose, the board of directors felt it best to concentrate as a credit coop to avoid competing with the businesses of its members. It thus has served as an effective micro finance activity that has helped many members from the low income areas of the community.

It is now owned by more than 3,500 regular and associate members mostly from the low income areas mentioned above. The Cooperative undertakes socio-economic programs to extend micro-finance especially for livelihood self-help endeavors, extricates members from unconscionable usurious practices of 5-6 operators, mobilizes savings, and tries to generally improve its members’ way of life.

The SMDS Coop is located along Katipunan Avenue (C-5) corner Pansol Road, inside the premises of Sta. Maria della Strada Parish. Telephone #s are 434-0330 and 435-9488. General Manager is Mr. Dante Molabola. After 12 years of successful operations, growing from a total asset of just P30,000.00 to P44 Million, (refer to attached financial performance) the SMDS Coop is open to share its experience and expertise with others who would like to start community based micro finance coops catering to low income areas.

Board of Directors / Board of Advisers 2008

Board of Directors for 2008

NORBERTO NAZARENO Chairman
LYDIA FLORES Vice-Chairman/ Director PP
MA. FLORDELIS AGUENZA President
FRANCISCO JOSEF Director Treasurer
RAFAEL GOSECO Director Cooperative Secretary
TERESITA QUIÑONES Director K1
TAURINO FRAYNA Director K2
RICARDO DE LARA Director P7
HAYDEE GLODO Director MT
APOLONIA CONTRATA Director DT
FR. MANNY SAREZ Director
BEN CASINO Auditor

Board of Advisers for 2008

VICENTE JAYME
PRIMITIVA NISPEROS
FR. JOSE TUPINO III

Mensahe mula sa Taga Pangulo

Mensahe Mula sa Taga-Pangulo
Marso 2008

Nagbalik tanaw kami noon ika-16 ng Pebuero, kung saan, tinalakay namin muli and misyon at bisyon ng ating kooperatiba sa tulong na ating kasapi, Ms. Lotlot Ortiz-Luis.

Binalikan namin saglit ang nakaraan nating 12 taon, noong tayo ay nag-umpisang mag koopereyt, mag sama-sama, mag-tatag ng isang kooperatiba. Ngayong mayroon tayong isang samahan na ating pinakikinabangan. Bagkus mayroon tayong dinaraanang mga problema, mas marami naman ang pakinabang at nakinabang. Ang sabi sa Ingles: “It is hard to argue against success”. Mahirap makipagtalo sa tagumpay.

Ang samahan natin ay nagbigay buhay na ngayon ay mayroon kayang buhay. Sabi ng pamagat ng isang alkat, “Beyond Survival” ang ating kooperatiba ay magkakaroon ng mas mahabang buhay kaysa sa atin lahat na maipamamana natin sa ating mga anak, mga apo, anak ng ating apo.

Sa akin paniwala, ang ating tagumpay ay unang una sa lahat dahil sa pahintulot at kagustuhan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos! Ang pangalawa ay dahil sa 4 na mga sumusunod:

1. Mahusay na paghuhubog ng patakaran ng ating mga direktor.
(proper governance),

2. Dahil sa isang systema ng ating pagpapatakbo, isang operasiyon ng
nagbibigay disciplina,

3. Mahusay na organisasyon na pinamumunuan ni Dante Molabola na
kasama tayong lahat sa isang tinatawag nating “team” na mayroon
“team work”,

4. Dahil sa pagtangkilik ng ating mga kasapi.

Alam natin na ang ating samahan ay naiiba sapagka’t tayo ang sarili nating kapitalista, tayo ang tumatangkilik sa ating kooperatiba, tayo ang nag bibigay ng kita, tayo ang nakikinabang sa atin serbisyo at tayo rin ang nakikinabang sa ating kinikita. Alam nating lahat na ang salapi na ating pina-iikot ikot at mula rin sa atin.

Sa ibang samahan, ang pangkaraniwan ay: Iba ang kapitalista, tayo ang tumatangkilik at dahil dito, tayo ang nagbibigay ng kita. Para nga sa atin ang serbisyo subalit nagpupunta naman sa iba ang kita.

Ang tagumpay nating nakaraan ay maaaring pa natin paghusayan sa temang: “Isang maayos na serbisyo at ‘accountable’ na pamamalakad.” “Accountable” sa pagkukuwenta na hindi nakakauwi ang “staff” hangang hindi balansiyado ang libro. “Accountable” sa “proper governance” (maayos na pamamalakad) na kung saan, ang mga direktor na hindi nag-iisip at gumagawa ng bagay para sa kanilang pang sariling kapakanan, kundi para sa kapakanang at kabutihan ang mas nakararaming mga kasapi. Alam natin, sa ano mang samahan, hindi lahat ay maaaring sumangayon. Ang kapakanan ng nakararami ay ang tukoy ng maayos na pamamalakad, (proper governance).

Tayo ay isa sa mga solusyon na hinahanap ng pamahalaan at ng mga dalubhasa sa pagunlad ng ating kababayan at ng ating ekonomiya. Kaya tayo ay patuloy na maging matatag na isang “micro finance” na mayroon kaibahan na nabangit ko nga kanina, isang matagumpay na “micro finance” na ari-arian natin lahat, mga kasapi na siyang rin nakikinabang hindi lang sa pangungutang kundi sa kita ng pinaguutangan, ang ating ‘SMDS Multipurpose Cooperative’. Mabuhay tayong lahat !